Donna Monte | Great Egret

Fred Kopf | Bald Eagle

Fred Kopf | Osprey

Jeff Gross | Grackle

Jill Weigold | Bald Eagle

Jim Botta | Greater Yellowlegs

Joe Kelly | Great Egret

Jimmy Johnny | Yellow Rumped Warbler

John Martello | Green Heron

John Martello | Horned Grebe